Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które są niewypłacalne. Głównym celem całej procedury jest znalezienie rozwiązań, które pozwolą osobie zadłużonej spłacić zaległe zobowiązania i uwolnić się od części długów. Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest jednak wcześniejsze złożenie odpowiedniego wniosku.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

We wniosku o upadłość konsumencką należy umieścić dane dłużnika takie jak jego imię, nazwisko i PESEL, a także informacje wykazujące miejsce majątku zadłużonego oraz uzasadnienie podjętego postępowania. Ponadto konieczne jest zamieszczenie w nim również danych wierzycieli – ich adresów, wysokości zobowiązań i terminu spłaty oraz wykaz wierzytelności spornych. Ostatnie dwa elementy, które powinien zawierać wniosek to spis zabezpieczeń ustanowionych na majątku wraz z datami ich ustanowienia oraz oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności określone w ustawie.

Postępowanie po złożeniu wniosku

Sporządzony w ten sposób wniosek należy zgłosić do wydziału upadłościowego w sądzie właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu dłużnika. Pismo można złożyć za pośrednictwem biura podawczego albo placówki pocztowej. Konieczne jest także uiszczenie opłaty wysokości 30 złotych. Postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zwykle odbywa się na posiedzeniu niejawnym, choć zdarzają się także przypadki, w których konieczne jest przeprowadzenie rozprawy sądowej.

Procedura zakańcza się odpowiednio postanowieniem o oddaleniu wniosku lub o ogłoszeniu upadłości. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rozpoczyna się postępowanie oddłużające. Sporządzany jest wówczas spis wierzytelności, wyznaczany jest syndyk, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika i realizował plan spłaty.

Upadłość ogłosi także przedsiębiorca

Co istotne, w 2020 roku upadłość konsumencka jest dostępna także dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki temu będzie on traktowany na tych samych zasadach co osoby fizyczne, które nie prowadzą własnego biznesu. W przypadku, gdy analizą sytuacji finansowej osoby fizycznej zajmuje się więc biuro rachunkowe, warto skonsultować z nim kwestię ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dla wielu zadłużonych osób jest to bowiem najlepsze rozwiązanie. Tym bardziej, że zmiany w ogłaszaniu upadłości w 2020 roku stwarzają możliwość jeszcze szybszego i prostszego przeprowadzenia całej procedury. Ponadto, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd egzekucje komornicze ulegają zawieszeniu.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy SYGNUM – Biuro Rachunkowe Warszawa.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Finanse
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Znaki firmowe

Choć obecne na rynku firmy mogą zajmować się różnymi branżami, na wielu rynkach i celować …