Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które są niewypłacalne. Głównym celem całej procedury jest znalezienie rozwiązań, które pozwolą osobie zadłużonej spłacić zaległe zobowiązania i uwolnić się od części długów. Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest jednak wcześniejsze złożenie odpowiedniego wniosku.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

We wniosku o upadłość konsumencką należy umieścić dane dłużnika takie jak jego imię, nazwisko i PESEL, a także informacje wykazujące miejsce majątku zadłużonego oraz uzasadnienie podjętego postępowania. Ponadto konieczne jest zamieszczenie w nim również danych wierzycieli – ich adresów, wysokości zobowiązań i terminu spłaty oraz wykaz wierzytelności spornych. Ostatnie dwa elementy, które powinien zawierać wniosek to spis zabezpieczeń ustanowionych na majątku wraz z datami ich ustanowienia oraz oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności określone w ustawie.

Postępowanie po złożeniu wniosku

Sporządzony w ten sposób wniosek należy zgłosić do wydziału upadłościowego w sądzie właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu dłużnika. Pismo można złożyć za pośrednictwem biura podawczego albo placówki pocztowej. Konieczne jest także uiszczenie opłaty wysokości 30 złotych. Postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zwykle odbywa się na posiedzeniu niejawnym, choć zdarzają się także przypadki, w których konieczne jest przeprowadzenie rozprawy sądowej.

Procedura zakańcza się odpowiednio postanowieniem o oddaleniu wniosku lub o ogłoszeniu upadłości. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rozpoczyna się postępowanie oddłużające. Sporządzany jest wówczas spis wierzytelności, wyznaczany jest syndyk, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika i realizował plan spłaty.

Upadłość ogłosi także przedsiębiorca

Co istotne, w 2020 roku upadłość konsumencka jest dostępna także dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki temu będzie on traktowany na tych samych zasadach co osoby fizyczne, które nie prowadzą własnego biznesu. W przypadku, gdy analizą sytuacji finansowej osoby fizycznej zajmuje się więc biuro rachunkowe, warto skonsultować z nim kwestię ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dla wielu zadłużonych osób jest to bowiem najlepsze rozwiązanie. Tym bardziej, że zmiany w ogłaszaniu upadłości w 2020 roku stwarzają możliwość jeszcze szybszego i prostszego przeprowadzenia całej procedury. Ponadto, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd egzekucje komornicze ulegają zawieszeniu.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy SYGNUM – Biuro Rachunkowe Warszawa.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Finanse
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Wykorzystaj w swojej pracy doskonałe obuwie robocze

Poprzez wykorzystanie najlepszego obuwia roboczego w swojej pracy chronisz siebie, nie mus…