Postępowanie komornicze mające na celu odzyskanie zobowiązań finansowych to ostateczność, na którą decydują się instytucje finansowe tylko wtedy, gdy nie widzą innej możliwości rozwiązania sprawy. Z ust dłużników często padają pytania, ile i co właściwie może zająć komornik. Czy istnieją środki, które nie podlegają postępowaniu? Czy komornik może zająć konto bankowe nie należące do dłużnika? Sprawdźmy uprawnienia jakie posiada osoba komornika.

Jeżeli wierzyciel nie widzi innej możliwości odzyskania długów, wystosowuje wniosek do sądu o rozpoczęcie postępowania komorniczego. Sąd w oparciu o zeznania wierzyciela określa w jaki sposób komornik będzie mógł odzyskać niespłacone długi. Oświadczenie wydane przez sąd klarownie reguluje obowiązki oraz możliwości komornika względem dłużnika. Jaką część majątku może stracić osoba zadłużona? Czy zagrożone są także osoby bliskie dłużnika?

Co może zająć komornik w trakcie postępowania?

Postępowaniu podlega wyłącznie majątek należący do osoby zadłużonej. Komornik może zatem zająć konto bankowe, wynagrodzenie z tytułu świadczonej pracy, zasiłek dla osoby bezrobotnej, zwrot podatku, rentę lub emeryturę. Istnieją również limity ograniczające możliwości komornika. Np. osoba zatrudniona na umowę o prace w pełnym wymiarze czasowym nie może zostać pozbawiona miesięcznej wypłaty, gdy jest to wynagrodzenie o najniższej krajowej. Postępowaniu komornika nie podlegają również otrzymywane przez dłużnika alimenty.

Komornik może także zająć wszelkie ruchomości w postaci sprzętu domowego oraz samochodu. To uprawnienie może dotknąć osoby bliskie dłużnika. Komornik nie docieka bowiem do kogo konkretnie należą zajmowane rzeczy. Jeżeli dłużnik jest zameldowany pod danym adresem, postępowanie może zająć wszystkie ruchomości znalezione w mieszkaniu lub domu. Zdarzały się sytuacje, w których zajęte zostały nawet rzeczy należące do osoby, która wynajmowała mieszkanie od dłużnika. Oczywiście najemca ma prawo ubiegać się o ich zwrot, ale to czasochłonny proces.

Czy komornik może zablokować konto bankowe nie należące do dłużnika?

Nie, cudze konto bankowe nie należy do majątku dłużnika. Nawet jeżeli wynagrodzenie dłużnika wpływa na konto bankowe innej osoby, komornik nie może zająć tego rachunku. Może jednak zająć samo wynagrodzenie bezpośrednio u pracodawcy. W ten sposób, pracodawca będzie zobligowany przelewać część kwoty na rachunek podany przez komornika. Pamiętajmy także, że komornik może zająć konto bankowe należące do żyranta osoby zadłużonej.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Konta bankowe
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Usługi kompetentnego stomatologa

Dzisiaj znacznie łatwiej będzie nam zaradzić komplikacjom w sferze dotyczącej problemów z …