Sektor bankowy pomimo szybko zachodzących zmian, zwłaszcza w obszarze prawa, rozwija się w Polsce bardzo dobrze. Działalność bankowa staje się jednak z roku na rok coraz bardziej złożona, a liczba uregulowań prawnych znacząco rośnie.

Dlatego też jeśli planujesz karierę w bankowości warto rozważyć poniższe szkolenia jako wstęp do sprawnego funkcjonowania w tym sektorze gospodarki.

 

Szkolenia bankowość

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że jeśli nie masz odpowiedniego wykształcenia kierunkowego warto zainteresować się odpowiednim kierunkiem studiów, w tym studiów podyplomowych.  W branży funkcjonuje szereg kursów pozwalających uzyskać certyfikaty zawodowe bankowca. Jednym z najpopularniejszych jest Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E będący częścią Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej opracowanych przez Związek Banków Polskich.

Standard ten kierowany jest zarówno do pracowników centrali banku, ale też jednostek terenowych i obejmuje zarówno obszary sprzedaży, jak i zaplecza i wsparcia banku. Zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi standard ten obejmuje trzy zasadnicze części: wiedza, umiejętności, postawy (kompetencje społeczne). W celu uzyskania certyfikatu zawodowego należy przejść egzamin na koniec kursu oraz otrzymać pozytywną ocenę dokonywaną przez aktualnego pracodawcę (bank lub firmę pośrednictwa finansowego). W ramach kursu omawiane są trzy główne bloki zagadnień, czyli system monetarny i finansowy UE, klienci, produkty i usługi banku oraz ryzyko i Compliance.

Oprócz Europejskiego Certyfikatu Bankowca w branży bankowej występuje cały szereg szkoleń i kursów zawodowych przygotowujących do pracy w bankowości. Są to szkolenia z tematów takich jak zarządzanie ryzykiem, analiza kredytowa podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych, zarządzanie procesami i jakością czy cyberbezpieczeństwo.

Szkolenia Compliance

Osobnym zagadnieniem cieszącym się popularnością w bankowości jest zagadnienie compliance, czyli zapewnienia zgodności działalności banku z obowiązującymi przepisami prawa. Jest to tym ważniejsze, że polskie banki spotykają się z coraz bardzie prokonsumenckim orzecznictwem sądów krajowych i unijnych, co rodzi presję na podnoszenie kwalifikacji zawodowych bankowców w tym obszarze. Szereg szkoleń compliance można znaleźć na stronie https://eventis.pl/szkolenia/compliance. W związku z trwającymi pracami nad Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wkrótce wszystkie duże firmy oraz instytucje publiczne mogą zostać zobowiązane do ustanowienia Compliance Officer’ów, których zadaniem będzie zorganizowanie wewnętrznego systemu minimalizacji ryzyka braku zgodności z przepisami. Banki ze względu na podejmowaną działalność, uregulowania prawne i znaczenie dla rozwoju gospodarki i stabilności systemu finansowego już dzisiaj muszą przyłożyć znaczną uwagę do tego typu działalności.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Inwestycje
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Wykorzystaj w swojej pracy doskonałe obuwie robocze

Poprzez wykorzystanie najlepszego obuwia roboczego w swojej pracy chronisz siebie, nie mus…