Bank powinien gwarantować pełne bezpieczeństwo swoim pracownikom i klientom. Większość instytucji finansowych wśród stosowanych rodzajów zabezpieczeń wykorzystuje również rozmaite systemy monitoringu. Nadzoruje się w ten sposób nie tylko stan poszczególnych urządzeń służących do obrotu gotówkowego, które są używane w oddziałach, ale także wszystkie wydarzenia mające miejsce w samych placówkach i w ich pobliżu za pomocą często dość rozbudowanego monitoringu wizyjnego.

Bezpieczeństwo placówek bankowych

„Banki są instytucjami, w których liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Chodzi tu zarówno o skuteczną ochronę lokowanych środków, wykorzystywanych bardzo szczegółowych danych osobowych dotyczących klientów, jak i ustrzeżenie przed bezpośrednimi zagrożeniami fizycznymi dla klientów i pracowników banku. Obecność dużych ilości gotówki może być przyczyną różnych zachowań niezgodnych z prawem, w tym napadów i włamań. Problemem może być jednak również pospolita przestępczość, choćby próby kradzieży kieszonkowych. Jedną z bardziej skutecznych metod zapobiegania takim zdarzeniom, a także zwiększania szans na ujęcie i ukaranie sprawców jest stosowanie systemów monitoringu bankowego” – wyjaśnia pracownik firmy Systemy Zabezpieczeń Bankowych SZB, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem.

Ochrona placówki bankowej to wiele elementów, które powinny ściśle ze sobą współdziałać przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przechowywanych pieniędzy i osób przebywających w obiekcie. Większość instytucji finansowych korzysta z systemów elektronicznych, które stale nadzorują stan poszczególnych urządzeń i pomieszczeń. Są to m.in. urządzenia alarmowe, kontrola dostępu do części budynku lub określonych miejsc, a także uzyskiwane na bieżąco dane z recyklerów kasjerskich, bankomatów lub sejfów. Dla zapobiegania sytuacjom, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie, w bankach montowane są również systemy telewizji przemysłowej, które zapewniają pełny monitoring wizyjny.

Korzyści z monitoringu wizyjnego w banku

Monitoring wizyjny to sieć kamer, które są rozmieszczone w newralgicznych punktach budynku i pozwalają operatorowi systemu na sprawdzanie w czasie rzeczywistym co dzieje się w chronionym obiekcie. Kamery TV przemysłowej umieszcza się zarówno na zewnątrz placówki, jak i w jej wnętrzu. Poszczególne urządzenia są zakładane tak, by ułatwiać nadzór nad sytuacją na całym terenie, a jednocześnie umożliwiać identyfikację poszczególnych osób. Ze względu na gromadzenie i archiwizowanie zapisów z monitoringu o wiele łatwiejsze jest ujęcie sprawców prób napadów czy kradzieży, a także przedstawienie niezbitych dowodów ich winy.

Wielką zaletą monitoringu wizyjnego jest również odstraszanie potencjalnych sprawców. Sama obecność kamer i świadomość faktu, że placówka bankowa jest objęta nadzorem kamer, przyczynia się w znacznej mierze do tego, że liczba napadów utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. To ważne, ponieważ każda tego rodzaju sytuacja stwarza duże zagrożenie dla pracowników i klientów banku, z jednej strony z powodu możliwości użycia przez sprawców niebezpiecznych narzędzi – broni palnej lub białej, z drugiej ze względu na ryzyko wybuchu paniki albo pojawienia się groźnych dolegliwości zdrowotnych, np. zawału.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Aktualności
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Usługi kompetentnego stomatologa

Dzisiaj znacznie łatwiej będzie nam zaradzić komplikacjom w sferze dotyczącej problemów z …