Po drogach poruszają się niestety pojazdy, których właściciele nie posiadają ważnej polisy OC. Bywa to świadomym działaniem, ale niekiedy także nieumyślnym uchybieniem. Niezależnie od tego uczestnik stłuczki z takim autem może ubiegać się o odszkodowanie i nie stoi na straconej pozycji. Nieco odmienna jest jedynie metoda ubiegania się o rekompensatę. Dziś wyjaśniamy postępowanie w takiej sytuacji krok po kroku.

Jak postępować w przypadku stłuczki ze sprawcą bez OC?

Polisa OC jest w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Dziś łatwo można ją kupić bez wychodzenia z domu, na przykład korzystając z wygodnego kalkulatora ubezpieczeń, takiego jak kiosk polis:

https://kioskpolis.pl/kalkulator-oc-ac/

Niestety zdarza się, że niektórzy właściciele aut nie dopilnowali swoich obowiązków. Co należy zrobić, gdy  zdarzy ci się kolizja z takim autem? Jeśli obie strony zgadzają się co do winy, wystarczy że poprosisz sprawcę napisanie standardowego oświadczenia, w którym znaleźć się muszą jego nazwisko, PESEL i numer rejestracyjny pojazdu. W standardowej sytuacji konieczne jest także podanie numeru polisy OC, jednak gdy jej brak, sprawca musi koniecznie sporządzić osobne oświadczenie na ten temat, które będzie bardzo ważnym dokumentem dla poszkodowanego. W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie? Kto je pokryje?

Co dalej dla posiadaczy Autocasco?

Jeśli posiadasz polisę AC, wystarczy że zgłosisz się z dokumentami do swojego ubezpieczyciela. To jego zadaniem będzie wypłacanie ci należnego odszkodowania. Nie musisz się także obawiać o ewentualną utratę zniżek związanych z polisą AC czy ewentualne koszty doubezpieczenia auta. Te zostaną pokryte z innego funduszu – UFG. Również on zapewni ci wsparcie, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która ma za zadanie wypłacać należne odszkodowania osobom, które zostały poszkodowane przez sprawców kolizji i wypadków drogowych, w których sprawcami byli kierowcy nieposiadający ważnej polisy OC. Wszyscy działający na rynku ubezpieczyciele odprowadzają do UFG regularne składki, z których pokrywane są wspomniane odszkodowania. Jednocześnie rolą funduszu jest nakładanie na sprawców kar za brak ważnego OC.

W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie?

Aby ubiegać się o odszkodowanie w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, należy zgłosić się do dowolnego ubezpieczyciela. W myśl prawa ma on obowiązek zająć się sprawą. To właśnie wybrane przez ciebie towarzystwo zajmie się wypłatą odszkodowania, a następnie rozliczy się z funduszem gwarancyjnym. W przypadku odszkodowań związanych z polisą OC, należy ci się 100% odszkodowania. Jeśli przedstawisz wszystkie niezbędne dokumenty, a sprawa będzie bezsporna, pieniądze trafią do ciebie po 30 dniach od czasu złożenia wniosku. Dlatego sytuacja, w której sprawca wypadku nie posiadał ważnej polisy OC, z punktu widzenia poszkodowanego nie różni się zbytnio od standardowej procedury.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Ubezpieczenia
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Płytki Concrete Sea – gwarancja wysokiej jakości

Podczas urządzania swojego domu, warto przywiązać szczególną uwagę do łazienki. Pom…