Czym jest wkład własny? Czy bez niego nie można otrzymać kredytu hipotecznego? Czy to zawsze musi być gotówka? Jaka jest jego wymagana wysokość i od czego to zależy?

Wkład własny – co to jest?

Wkład własny to udział klienta w finansowanej przez bank inwestycji. Inaczej mówiąc, terminem tym określamy dobro, które na rzecz zakupu finansowanego przez bank wnosi kredytobiorca. Na ogół jest to konieczność przy kredycie hipotecznym. Owszem, są sposoby, pozwalające na wzięcie takiego kredytu bez wkładu własnego (na przykład darowizna pieniężna od bliskich nam osób), najczęściej jednak nie ominiemy tej konieczności.

Nie zawsze jednak wkład własny musi być taki sam. Wysokość tej sumy zależy od konkretnej oferty – kredyty hipoteczne z różnym wkładem własnym porównasz na www.hotmoney.pl. Jeśli uważnie poszukać, znajdziesz z pewnością taką ofertę, która spełni twoje oczekiwania.

Co można zaliczyć do wkładu własnego?

Wkład własny najczęściej przyjmowany jest w formie gotówki, nie jest to jednak jedyna możliwość. Jeżeli kredyt hipoteczny zamierzamy przeznaczyć na budowę lub remont, za wkład własny może posłużyć wartość nieruchomości albo działki, na której ma ona zostać zbudowana. Czasem zaciągamy kredyt, kiedy budowa jest już w toku i wtedy bank może też wziąć pod uwagę wartość zgromadzonych materiałów budowlanych i zrealizowanych dotąd prac. Również zapłacona deweloperowi zaliczka może pełnić rolę wkładu własnego.

Jeszcze inną możliwość mają posiadacze książeczek mieszkaniowych założonych do 23 października 1990 roku. Właścicielom przysługuje premia gwarancyjna, wypłacana zgodnie z wytycznymi ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych i refundacji bankom wypłaconych premii. Środki pochodzące z likwidacji książeczki również zatem mogą być wkładem własnym.

Ile wkładu własnego przy kredycie hipotecznym?

Wysokość wymaganego wkładu własnego nie jest wartością stałą. Ulega zmianom wraz z upływem czasu. Od 2017 roku wynosi ona 20%. Ale zaraz, przecież pisaliśmy, że nie w każdym banku wkład własny musi być równie wysoki. Otóż część banków daje nam możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia – jeśli się na to zdecydujemy, wysokość wkładu własnego może zostać obniżona do 10%. Niektóre banki nawet udzielają kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, ale odbijają to sobie na innych opłatach.

Oczywiście nie jest powiedziane, że wymagana wysokość wkładu własnego utrzyma się na poziomie 20%. W przyszłości może ona ulec zmianie. Decydują o tym rozmaite czynniki. Rosnące wciąż ceny nieruchomości wymuszają zgromadzenie większego wkładu własnego. Ewentualne spowolnienie gospodarcze, wpływające na wyższe ceny produktów bankowych, a także zaostrzona polityka kredytowa w segmencie kredytów hipotecznych również wpływają na zwiększenie wymaganego wkładu własnego.

Wpłacenie wkładu własnego należy odpowiednio udokumentować. Standardowo wystarczy pokazać w banku potwierdzenie przelewu, ale w przypadku transakcji na rynku wtórnym potwierdzenie przez sprzedającego może posłużyć w roli udokumentowania przelewu.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Kredyt hipoteczny
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Usługi kompetentnego stomatologa

Dzisiaj znacznie łatwiej będzie nam zaradzić komplikacjom w sferze dotyczącej problemów z …