Z uwagi na dużą skalę imigracji, obcokrajowcy w Polsce coraz częściej stają się grupą docelową ofert bankowych. Kredyty gotówkowe to najczęściej proponowane obywatelom innych państw produkty finansowe. Na jakich zasadach są udzielane kredyty gotówkowe dla cudzoziemców?

Kredyty gotówkowe dla cudzoziemców – jakie warunki?

Instytucje finansowe w Polsce sukcesywnie rozszerzają zakres obsługi klientów nieposiadających polskiego obywatelstwa. Wśród szerokiej oferty produktów finansowych na szczególną uwagę zasługują kredyty, które nie wymagają wskazywania celu wykorzystania pożyczonych środków. Kredyty gotówkowe są wśród obcokrajowców popularnym sposobem finansowania, a klienci z zagranicy mogą coraz częściej liczyć na uproszczone procedury zaciągania zobowiązań. Warunki udzielania kredytów gotówkowych cudzoziemcom są zbliżone do zasad przyznawania środków polskim obywatelom. Zdolność kredytowa jest podstawowym wymogiem wobec wszystkich kredytobiorców. Niezależnie od kraju pochodzenia obcokrajowcy muszą udokumentować legalne źródło dochodów uzyskiwanych na terenie Polski. Cudzoziemiec otrzyma negatywną decyzję kredytową jeżeli zarobkuje poza granicami naszego państwa. Podstawą świadczonej pracy może być zarówno umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, czy działalność gospodarcza, jednak preferowaną formą zatrudnienia jest zawsze umowa o pracę na czas nieokreślony. Banki zwracają uwagę na okres świadczenia pracy, im dłuższy tym lepiej. Cudzoziemcy prowadzący własną firmę muszą czasem udokumentować dochody z ostatnich dwóch lat.

Dokumenty potrzebne do kredytów gotówkowych dla obcokrajowca

Każda instytucja finansowa weryfikuje zdolność do spłaty zadłużenia w myśl swoich, odrębnych kryteriów oceny, dlatego poszczególne banki mogą wymagać nieco odmiennej dokumentacji. Cudzoziemiec ubiegający się o kredyt gotówkowy musi zazwyczaj przedłożyć w banku aktualny paszport, zaświadczenie o meldunku na terenie Polski, kartę czasowego lub stałego pobytu. Wymagane są również umowa o pracę lub wydane przez pracodawcę zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. Obcokrajowiec powinien przekazać pracownikowi banku nadany numer PESEL oraz raport kredytowy z kraju pochodzenia.

Jak bank weryfikuje historię kredytową obcokrajowca?

Pozytywna historia kredytowa jest jednym z elementarnych warunków przyznania kredytu gotówkowego. Przebywający w Polsce obcokrajowcy powinni od początku pobytu w kraju budować wiarygodny wizerunek w zakresie spłaty zobowiązań. Dobrze samodzielnie tworzyć historię kredytową. W tym celu warto założyć rachunek osobisty w polskim banku, regularne wpływy na konto świadczą o gromadzeniu środków. Nie wolno zapominać o systematycznych spłatach zaciągniętych dotychczas długów, w tym zadłużeń na karcie kredytowej, czy debetu. Polskie banki, analizując historię kredytową, korzystają z bazy Biura Informacji Kredytowej, które współpracuje ze swoimi odpowiednikami na terenie Ukrainy, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. W przypadku obywateli tych państw nie ma problemu z oceną wiarygodności i rzetelności kredytowej zagranicznego klienta, na podstawie zawartych umów BIK otrzymuje raporty dotyczące dotychczasowej historii kredytowej obcokrajowca.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Kredyt gotówkowy
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Czy w naszych biurach powinny pojawić się gadżety reklamowe?

Na pewno wielu z was pracuje w biurach. Są to z pewnością obiekty podobne do siebie. Z pew…