Gotówka z roku na rok jest coraz mocniej wypierana przez środki elektroniczne. Coraz więcej sklepów i firm honoruje transakcje kartą, a zatem automatycznie staje się to wygodniejszy środek płatniczy. Choć na ogół staramy się unikać myśli na tematy ostateczne, to żeby oszczędzić naszym bliskim problemów, warto zabezpieczyć swoje konto na wypadek nagłej śmierci. Kto w takiej sytuacji nabywa upoważnienie do konta bankowego po śmierci jego właściciela?

Kto jest upoważniony do środków zgromadzonych na koncie zmarłego?

Majątek zgromadzony na koncie bankowym osoby zmarłej podlega dziedziczeniu. Aby spadkobierca mógł przejąć pieniądze z rachunku musi przedłożyć w banku odpowiedni dokument. Może to być akt poświadczenia spadku wydany przez notariusza lub postanowienie sądowe o nabyciu spadku. Wówczas na podstawie tego dokumentu bank rozdziela środki zgromadzone na koncie pomiędzy wszystkich uprawnionych spadkobierców.

Nieco inaczej wygląda sprawa konta indywidualnego, na którym zgromadzone są środki objęte wspólnością małżeńską. Małżonek zmarłego właściciela konta jest w naturalny sposób upoważniony do zażądania połowy wartości majątku zgromadzonego na rachunku. Natomiast druga połowa jest wliczana do masy spadkowej i podlega podziałowi zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. Ze względu na dużą liczbę koniecznych formalności, warto zabezpieczyć swoje konto na wypadek śmierci odpowiednią dyspozycją, która znacznie ułatwi sprawę.

Dyspozycja do konta na wypadek śmierci posiadacza

Posiadacz rachunku bankowego jest upoważniony do złożenia w swoim banku odpowiedniej dyspozycji na wypadek śmierci. Może w niej wyznaczyć osoby, które będą uprawnione do przejęcia środków. Osoby, które mogą znaleźć się w dyspozycji to: małżonek, krewny wstępny (dziecko, wnuk), krewny zstępny (rodzic, dziadek), a także rodzeństwo. Dyspozycja może zostać wydana na kilka osób, a także na określoną część majątku znajdującego się na koncie.

Jakie warunki musi spełnić osoba ujęta w dyspozycji aby móc wejść w posiadanie środków należących do zmarłego posiadacza konta? Pierwszym warunkiem jest oczywiście to, aby dana osoba żyła. W przypadku umieszczenia w dyspozycji krewnych zstępnych nie jest to tak oczywiste. Osoba musi również przedłożyć w banku akt zgonu poświadczający śmierć właściciela. Dopiero w tym momencie, dyspozycja może zostać wykonana na rzecz uwzględnionych osób. Kwota objęta dyspozycją na wypadek śmierci nie jest wliczana w skład masy spadkowej. Ponadto, dyspozycja dotyczy wyłącznie konta indywidualnego i nie może zostać wydana w przypadku rachunku wspólnego.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Konta bankowe
Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zobacz również

Wpływ merchandisingu na zachowania zakupowe klientów: Praktyczne wskazówki

Dowiedz się, jak merchandising wpływa na zachowania zakupowe klientów i jak dzięki niemu z…